18 czerwca ostatnie zajęcia w tym roku szkolnym.

Kolejny owocny rok nauki tańca dobiega końca. 18 czerwca ostatnie zajęcia w tym roku szkolnym.