Balet
dla dzieci

OliwiaKw

Nauka baletu jest doskonała formą ruchu, która  już od najmłodszych lat kształtuje u dzieci wrażliwości na sztukę a w szczególności na muzykę. Uczy gracji, kreatywności samodyscypliny, poprawia  zręczność i koncentrację.

Program zajęć baletowych opierać się będzie na: podstawach tańca klasycznego, ćwiczeniach rytmiczno-tanecznych, tanecznych improwizacjach baletowych , ćwiczeniach rozciągających  i wzmacniających mięśnie oraz korygujących postawę, ćwiczeniach rozwijających koordynację wzrokowo-ruchową. Ponadto Państwa dzieci nauczą się podstawowych pojęć terminologii tańca klasycznego, wiedzy z zakresu teatru i muzyki.

Na zajęciach obowiązuje jednakowy kostium dla wszystkich uczestników, szyty na miarę oraz białe rajstopy i baletki. Włosy upięte w koka.