Jazz
dla dzieci

PAOWEB_7462

Jazz to taniec kontrastów, połączenie płynności ruchów tańca współczesnego z izolacjami tańca jazzowego opierając się na zasadach tańca klasycznego.  Jest to odpowiednia forma do wyrażenia osobowości w tańcu i możliwość rozwoju w zakresie dynamiki, koordynacji i precyzji ruchu.

Poszerzymy taneczne horyzonty Państwa dzieci , realizując choreografie do specjalnie dobranej muzyki, dając również możliwość zaprezentowania  przez dzieci własnych etiud tanecznych.

Program zajęć opierać się będzie na przyswojeniu podstawowych zasad tańca współczesnego (contraction i release) z charakterystycznymi izolacjami tańca jazzowego. Skupimy się również na sposobie wyrażania emocji w tańcu.